Narkotest w telefonie

Zainstaluj aplikację i zarejestruj reakcję oka.
Zdalna diagnostyka, pozwoli Ci na szybkie wykrycie środków odurzających.

Zapobiegaj zamiast leczyć!

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość."